Aptly ger dig tillgång till erfarna konsulter som behärskar etablerade metoder för effektiv verksamhetsutveckling och kravhantering. Vi har gedigen erfarenhet av att hjälpa våra kunder med:

 •  Organisationsutveckling - Tydliggör ansvarfördelning mellan olika aktörer samt roller och befattningar
 •  Processutveckling - Optimerar verksamhetens leveranser till kunder utifrån tid, kostnad och kvalitet
 •  Processkartläggning - Kartlägger hur verksamheten bedrivs för att säkerställa rätt systemfunktionalitet
 •  Informationsmodellering - Klargör informationskrav för att underlätta samarbete eller systemintegration
 •  Kravhantering - Beskriver konkreta och realiserbara krav som är väl förankrade i verksamhetens behov

Aptly skiljer sig från flertalet av konkurrenterna genom en gedigen erfarenhet av seminarieledning och facilitering. Genom att analysera verksamhet och behov i workshopform involverar vi flera olika delar av organisationen, vilket skapar en djup förståelse och en samsyn som leder till rätt prioriteringar.

 

Vi anlitas i många olika roller, främst som:

  •  Verksamhetsutvecklare
  •  Verksamhetsarkitekter
  •  Kravledare
  •  Kravanalytiker
  •  Projektledare
  •  Modelleringsledare
  •  Metodstöd

Flertalet av våra konsulter har även uppdrag som lärare vid etablerade utbildningsbolag inom verksamhetsutveckling och kravhantering.