Medarbetarna på Aptly har en gedigen erfarenhet av projektledning, verksamhets- och kravanalys från ett flertal branscher. Vi har ett 30-tal större kunder och är verksamma inom bank, finans, telekom, försäkring och myndigheter såsom Försvarsmakten, Riksdagen och Riksgälden. Vi har ett flertal ramavtal och våra konsulter anlitas som lärare av några av landets mest renommerade utbildningsbolag.

Varje år genomför vi en kundundersökning för att säkerställa att våra kunder är nöjda och för att identifiera förbättringsområden. På en 6 gradig skala (där betyget 6 anger att kunden är "Fullständigt nöjd") har våra konsulter alltid fått ett medelbetyg på över 5.

Till höger listas ett axplock av uppdrag som vi genomfört:

Bank och finans

• Framtagning, utveckling och förvaltning av verksamhetens arkitektur

• Processanalys och kravhantering vid outsourcing


Försäkring

• Projektledning, modelleringsledning och kravhantering med användningsfall

• Metodstöd avseende systemutveckling, processmodellering, målanalys och riskhantering

• Verksamhetsmodellering och kravhantering i samband med införande av SOA- arkitektur


Försvar

• Process- och informationsmodellering samt metodstöd i samband med införande av affärssystemet SAP

• Informationsanalys, kravhantering och systemkartläggning vid framtagande av IT-stöd för gemensam lägesbild

• Värdeflödeskartläggning i samband med outsourcing


Telecom

• Informationsmodellering av hela verksamheten i samband med införande av SOA-arkitektur

• Analys och vidareutveckling av affärsregler för konsumenttjänster

• Projektledning av systeminförande av nya affärsregler och tjänstestrukturer

• Kravhantering inför såväl upphandling som egenutvecklade system


Spel

• Processanalys och processinförande för effektivisering av projektverksamheten

• Projektledning av ett flertal verksamhets- och systemutvecklingsprojekt


Utbildning

• Utbildning i modelleringsledning, verksamhetsutveckling med processer och informationsmodellering

• Strategisk verksamhetsplanering i samband med införande av ny corporate identity

• Ett flertal utbildningar i kravhantering