SENASTE NYHET

Oktober 2021

Rebecka har börjat på Aptly!

Tack vare stor efterfrågan från våra kunder utökar vi bemanningen med ännu en duktig verksamhetsutvecklare och kravare. Rebecka Svensson har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Luleå tekniska universitet och närmast kommer Rebecka från Scania där hon bland annat arbetade med logistikutveckling och flödesoptimering. Det är fantastiskt roligt att få en så engagerad ny kollega och vi önskar Rebecka varmt välkommen ombord på Aptly.

Rebecka Svensson

Rebecka SvenssonJuni 2021

Aptly hälsar Betty Kämpe välkommen!

Det är med stor glädje som vi kunnat välkomna Betty Kämpe som ny kollega på Aptly denna vår. Betty är en erfaren civilingenjör som arbetat med kravställning och verksamhetsutveckling i närmare 20 år. Under dessa år har Betty arbetat både som konsult (tex på Softronic och Sigma), samt som anställd (tex på H&M Group, Arbetsförmedlingen och Systembolaget). Engagemang och erfarenhet har gjort Betty till en eftertraktad konsult och hon sitter redan i ett omfattande uppdrag på en av våra storbanker. Det är fantastiskt roligt att få en så kompetent ny kollega och vi önskar Betty varmt välkommen ombord på Aptly.

Betty Kämpe

Betty Kämpe


Oktober 2020

Aptly välkomnar Jonathan Petersson!

Vi utökar med ännu en fantastisk konsult till Aptly. Jonathan har en masterexamen i industriell ekonomi från Blekinge tekniska högskola och bakgrund inom IT med bl.a. programmering, kravhantering och agila metoder. Vi på Aptly välkomnar Jonathan och ser fram emot ha honom som kollega.

Jonathan Petersson

Jonathan Petersson


September 2020

Aptly får toppbetyg i kundundersökning

Aptly tackar hjärtligt för alla de som deltagit i vår kundundersökning. Fantastiska betyg med ett snittbetyget 9,3 på en skala 1-10. Några kommentarer från våra kunder:

  • Vi är jättenöjda med vårt samarbete och ni levererar alltid toppklass
  • Alltid proffsigt, positivt & lösningsfokuserat samarbete, med prickfria leveranser i tid. Samarbetet med Er är absolut i topp
  • Kommer absolut rekommendera Aptly som bolag
  • Kundinriktat fokus, söker mervärde för uppdragsgivare, service inriktad med en lojal inställning till planerad verksamhet

Mars 2020

Aptly hälsar Per Jansson välkommen ombord!

Aptly har under den sista månaden erhållit två nya ramavtal med två olika myndigheter inom offentlig sektor. Därför stärker vi nu vår leveransförmåga och hälsar Per Jansson välkommen ombord. Per är en engagerad och driven verksamhetsutvecklare med 30 års erfarenhet av verksamhetsutveckling, förändringsledning och programledning på både operativ och strategisk nivå. Per är van att driva förändringsresan med agil metodik, tvärfunktionella team och han har stor erfarenhet av att uppnå kontinuerlig effektivitet, i kombination med hög kvalitet och högt kundvärde. Självklart är Per även certifierad i Astrakan-metoden.

Per Jansson

Per Jansson


Januari 2020

Peter Svensson blir ny VD på Aptly

Efter drygt 12 år väljer Martin Hidefjäll att lämna över VD-rollen till Peter Svensson som är en av grundarna och varit anställd på Aptly Consulting sedan starten 2007. Medan Peter driver det operativa arbetet kommer Martin fortsättningsvis ta rollen som arbetande styrelseordförande, vilket medför en naturlig kontinuerlig strategisk utveckling. Vår förhoppning är att den ökade fokuseringen på både operativ och strategisk utveckling ska gynna såväl företagets kunder som anställda, både kort och lång sikt.

...

Peter Svensson


TIDIGARE NYHETER

December 2019

God jul & gott nytt år!

Aptly tackar för ett fantastiskt år och önskar härmed alla våra kunder och samarbetspartners en riktigt skön jul och gott nytt år!
Även detta år skänker vi vår julgåva till hjälporganisationen Läkare utan gränser.

November 2019

Aptlys föredrag fick toppbetyg på årets kravkonferens!

Aptly fick toppbetyg på årets upplaga av konferensen ”Från Krav till System” som hölls på Globen Hotell i Stockholm. Om du missade Martin Hidefjälls föredrag om verksamhetsdriven kravställning av informationssäkerhet, kommer NFI att genomföra en extra konferens i februari 2020.

Här är några exempel på deltagarnas kommentarer:
  –  ”Otroligt genomtänkt idé, material och presentation. Blev lyrisk!”
  –  ”Mycket bra, tydlig och kompetent föreläsare!”
  –  ”Bäst! Väldigt intressant och viktigt.”
  –  ”Helt suveränt, känns som vi fick en hel kurs på 45 min!”
  –  ”Martin gjorde ämnet väldigt intressant och presentationen var fantastiskt bra.”
  –  ”Bra förberett material. Martin känns kunnig och intresserad.”
  –  ”Väldigt intressant och givande. Bra exemplifieringar.”
  –  ”Mycket bra dragning av kunnig person!”
  –  ”Superspännande ämne, driven föreläsning, mkt lätt att lyssna på.”
  –  Kul att informationsmodellering lyftes fram!”
  –  ”Djup kunskap, bra framförande.”
  –  ”Pedagogisk och intressant. Över förväntan.”
  –  ”Martin tar upp ett viktigt ämne på ett bra pedagogiskt sätt.”
  –  ”Van talare som presenterar ett komplext arbetsområde på ett sätt som åhörarna förstår och kan ta till sig och detta inom 45 min, snyggt!”

Oktober 2019

Träffa Aptly på årets konferens om krav och kravhantering!

Den 22-23 oktober genomförs konferensen ”Från Krav till System” för tolfte året i rad. Detta år kommer vår VD Martin Hidefjäll att tala om Aptlys framgångsrika metod för att uppnå ett tydligt informationsansvar och verksamhetsdriven kravställning av informationssäkerhet.

Läs mer om konferensen och Martins föreläsning på följande länk.

September 2019

Uppdrag på Q-Park

För att uppnå effektivare introduktionsperiod av nyanställda P-vakter valde Q-Park att anlita Aptly. Genom att utarbeta ett strukturerat och gemensamt arbetssätt som ska fungera i praktiken, i kombination med Q-Park kultur och värderingar så finns alla förutsättningar att lyckas. Q-park är Sveriges ledande parkeringsföretag och det är med stor glädje som vi genomfört detta uppdrag.

Mars 2019

Timo har börjat på Aptly!

Det är med stor glädje vi nu kan ta emot Timo Pohto på Aptly. Timo är en senior konsult som har en gedigen erfarenhet av att arbeta i gränslandet mellan verksamhet och IT. Timo har bland annat arbetet med kravanalys och verksamhetsutveckling i drygt 20 år. Timo kommer närmast från Handelsbanken och innan det arbetade han bland annat på Nasdaq OMX. Det är fantastiskt roligt att få en så kompetent ny kollega och vi önskar Timo varmt välkommen ombord på Aptly.

Februari 2019

Vem är ansvarig för informationen?

Idag är det många företag och myndigheter som vill tydliggöra informationsansvaret i sin organisation. Linjechefer är vana att ta ansvar för sin budget, sina anställda och sina kunder men den känsligaste resursen – verksamhetens information, saknar ofta ett uttalat ansvar. Aptlys metod för att säkerställa rätt informationshantering i verksamheten har fått stort genomslag och i veckan blev vår VD Martin Hidefjäll intervjuad av Astrakan om detta arbete.

Läs hela intervjun via följande länk

Januari 2019

Q-Park väljer Aptly

För att uppnå ett mer processorienterat arbetssätt och effektivare IT-verksamhet har Q-Park valt att anlita Aptly Consulting. Q-Park är idag ett av Sveriges ledande parkeringsföretag och det är med stor glädje som vi åtar oss detta spännande uppdrag.

December 2018

God jul och gott nytt år!

Aptly tackar för ett fantastiskt år och önskar härmed alla våra kunder och samarbetspartners en riktigt skön jul och gott nytt år! I år skänker vi vår julgåva till hjälporganisationen Läkare utan gränser.
Mars 2018

Aptly välkomnar Jon Persson!

Tack vare ökad efterfrågan från våra kunder är det är med stor glädje vi nu kan meddela att Jon Persson börjat på Aptly. Jon har examen från systemvetenskapliga programmet och masterprogrammet för management, kommunikation och IT vid Uppsala Universitet. Därefter har Jon arbetat inom IT-branschen bland annat med införande av GDPR - vilket är en eftertraktad kompetens i dessa tider. Vi på Aptly önskar Jon varmt välkommen ombord!

Februari 2018

SF Studios väljer Aptly

För att bättre möta marknadens behov av informationsutbyte och informationsanalys har SF Studios har valt att anlita Aptly Consulting för begrepps- och informationsmodellering av sin produkt- och försäljningsinformation. SF Studio är idag Sveriges ledande filmbolag och det är med stor glädje som vi åtar oss detta spännande uppdrag.

Januari 2018

Markus Eriksson börjar på Aptly!

Det är med stor glädje vi idag kan hälsa Markus Eriksson välkommen till Aptly. Markus är en trevlig kille som är uppvuxen i Lund och är 34 år gammal. Markus är systemvetare i botten, men han har även kompletterat med två års studier i digital strategi på Hyper Island. Under de senaste 10 åren har Markus arbetat med såväl agil utveckling som projektledning och kravställning - vilket kommer att ge en bra grund för fortsatt arbete på Aptly. Vi önskar Markus varmt välkommen ombord!

December 2017

Vattenfall väljer Aptly’s metod för etablering av informationsägande

Vattenfall Eldistribution har kommit långt i sitt arkitekturarbete vilket bland annat medför att man hanterar information som en viktig och kritisk verksamhetsresurs. Inom ramen för detta arbete har Vattenfall anlitat Aptly för att etablera ett tydligt och förankrat informationsägande i linjeorganisationen. Vi på Aptly är naturligtvis enormt tacksamma för detta förtroende och ser fram emot ett produktivt samarbete inom detta viktiga område.

Oktober 2017

Artikel om Aptly’s ramverk för GDPR

Det är många företag som berörs av GDPR (EU:s nya dataskyddslag - General Data Protection Regulation). Förra månaden intervjuade tex grafiska företagens medlemstidning ”Print & Packaging” vår VD Martin Hidefjäll om Aptly’s framgångsrika ramverk för införande av GDPR. Du kan själv läsa artikeln på sid 14 via denna länk

Juli 2017

Magnus Ristner börjar på Aptly!

Det är med stor glädje vi nu kan meddela att Magnus Ristner (41 år) börjar som konsult på Aptly. Magnus har en 20-årig erfarenhet av IT-branschen där han från början arbetade tekniknära inom Telecom, för att sedan ta rollen som produktägare för administrativa stödsystem inklusive agil systemutveckling och kravställning. Under de sista åren har Magnus övergått till att arbeta med process- och verksamhetsutveckling som Quality & Processes Manager mm. En helt perfekt bakgrund för att arbeta på Aptly med andra ord. Vi på Aptly önskar Magnus varmt välkommen ombord!

Maj 2017

Aptly hjälper Datainspektionen med GDPR

Datainspektionen har under flera år anlitat Aptly för att beskriva och förbättra sina kärnprocesser. Under våren har detta engagemang utökats och Aptly har nu fått det viktiga uppdraget att beskriva och förbättra tillsynsprocesserna för GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR träder ikraft den 25 maj 2018 och ersätter därmed Personuppgiftslagen (PuL). Jämfört med PuL ställer GDPR mycket strängare krav på alla som hanterar personuppgifter och Datainspektionen är tillsynsmyndighet för denna verksamhet. Vi på Aptly är naturligtvis enormt tacksamma för förtroendet och ser fram emot ett kreativt samarbete inom detta viktiga område.

Mars 2017

Riksrevisionen väljer Aptly för informationssäkerhet

Aptly har fått det ansvarsfulla uppdraget att möjliggöra rätt informationssäkerhet för Riksrevisionens kärnprocesser. Arbetssättet är baserat på den framgångsrika metod för processbaserad informationssäkerhet som Aptly tog fram tillsammans med MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) under 2012. Vi på Aptly känner oss hedrade för att vi erhållit detta uppdrag och tackar för visat förtroende.

Februari 2017

Roger börjar på Aptly

Det har varit en hektisk början på året och det är med stor glädje vi nu kan välkomna Roger van Tol (34 år) ombord på Aptly. Roger är civilingenjör i botten och har 10 års erfarenhet av IT-branschen. Närmast kommer Roger från Manpower där han arbetade med kravställning och verksamhetsutveckling i rollen som funktionsanalytiker och produktägare.

November 2016

Spelföretaget DICE väljer Aptly

Det framgångsrika svenska spelföretaget DICE (som är en del av EA-koncernen) väljer Aptly för att facilitera verksamhetsutveckling i syfte att uppnå ständig förbättring av sin spelproduktion. Det är självklart en stor ära för oss på Aptly att få arbeta i denna spännande bransch med ett företag som nyligen producerat internationella storsäljare såsom: Star Wars Battlefront, Mirror’s Edge Catalyst och Battlefield 1.

September 2016

Tobias har börjat på Aptly!

Det är med stor glädje vi idag kan ta emot Tobias Granman på Aptly. Tobias har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Linköpings tekniska högskola. Efter detta har Tobias arbetat som projektledare och konsult vid utveckling av verksamhetsstödjande IT i form av affärssystem, BI-verktyg och mobila lösningar. Detta brukar vara en perfekt grund för att arbeta med kravställning och verksamhetsutveckling på Aptly. Vi önskar Tobias varmt välkommen ombord!

Juni 2016

Aptly blir lärare i processutveckling på Astrakan

Utbildningsbolaget Astrakan har valt att ta in Aptly och Peter Svensson som lärare för kursen "Verksamhetsutveckling med processer", som också är en del av grundutbildningen i Astrakanmetoden. Vi tackar för förtroendet och nästa tillfälle Peter håller i kursen är 26-28 september i Stockholm. Klicka här för mer info.

Mars 2016

Rätt informationssäkerhet i verksamheten?

Informationsförlust eller informationsläckage till obehöriga medför oerhörda konsekvenser för många företag och myndigheter idag. Torsdagen den 17 mars håller Martin Hidefjäll ett seminarium om hur man på ett konkret och praktiskt sätt kan säkerställa rätt informationssäkerhet i sin verksamhet. Seminariet hålls på utbildningsbolaget Astrakan och är helt kostnadsfritt. Du anmäler dig via följande länk: http://www.astrakan.se/seminarium/informationssakerhet-i-praktiken/

Januari 2016

Handelsbanken tar in fler Aptly-konsulter

Jens Larsson blev nyligen förlängd med ytterligare ett år och nu startar även Johan Lagerström ett nytt uppdrag på Handelsbanken. Både Jens och Johan arbetar med verksamhetsdriven kravställning baserat på process- och informationsmodellering. Vi på Aptly är ödmjukt tacksamma för efterfrågan av våra tjänster på denna stora och viktiga kund.

December 2015

Edvin börjar på Aptly!

Det är med stor glädje vi idag kan välkomna Edvin Soleymanian till Aptly. Edvin är en 33 år gammal systemvetare som arbetat i IT-branschen sedan 2004. De senaste åren har Edvin främst arbetat med spelutveckling i olika startups såsom tex Goo Technologies samt Norske Spill och han har då haft rollen som operativ chef respektive IT-chef. Edvin är en person som sprudlar av positiv energi och det känns riktigt roligt att ha honom ombord på Aptly.

Oktober 2015

Datainspektionen väljer Aptly för säker informationshantering

Metoden för att uppnå säker informationshantering utifrån verksamhetens processer har fått stor framgång i flera omfattande projekt. Under hösten har därför Datainspektionen anlitat Aptly för att genomföra denna typ av uppdrag i skarp verksamhet. Aptly är naturligtvis enormt tacksam för detta förtroende och ser fram emot ett kreativt samarbete med denna centrala myndighet.

September 2015

Samarbete gav full pott i Kammarkollegiets ramavtalsupphandling!

Kammarkollegiet genomför vart 5:e år en stor ramavtalsupphandling som kan användas av Sveriges alla myndigheter. Denna typ av upphandlingar brukar vi framgångsrikt offerera tillsammans med vår samarbetspartner IT-Huset. Förra veckan fick Aptly tillsammans med IT-Huset tilldelning inom samtliga områden, dvs Verksamhetsutveckling & krav, IT-Arkitekt, Systemutveckling & Systemförvaltning, Test & Testledning samt Ledning & Styrning. Dessutom gäller detta både Stockholm och Uppsala.

April 2015

Aptly fick toppbetyg vid kundundersökning

För att säkerställa rätt leverans genomför Aptly varje år en kundundersökning. I år ingick drygt 50 kunder i undersökningen och de fick alla ange ett betyg på en 6-gradig skala (där betyget 6 anger att kunden är "Fullständigt nöjd"). Aptly med underkonsulter erhöll detta år medelbetyget 5,94. Vi är enormt glada för denna uppskattning och tackar alla våra kunder för detta fina betyg!

April 2015

Aptly välkomnar Robin Björkén!

Tack vare ökad efterfrågan från våra kunder är det är med stor glädje vi nu kan meddela att Robin Björkén börjar på Aptly. Robin har en masterexamen från KTH Datateknik och har därefter arbetat inom IT-branschen både som konsult och linjeanställd i drygt 8 år. Robin har under de senaste åren arbetat med optimering av verksamhetsprocesser och dess IT-stöd - vilket gör att han passar perfekt på Aptly.

Mars 2015

Seminarium om rätt verksamhetsstöd för stora organisationer

Fredagen den 17 april håller Martin Hidefjäll ett seminarium om effektiv verksamhetsutveckling och kravställning i stora organisationer på utbildningsbolaget Astrakan. Seminariet är helt kostnadsfritt men platserna brukar gå åt fort. Du anmäler dig på följande länk: www.astrakan.se/kurser/astrakanseminarier/rattverksamhetsstod

Februari 2015

Nytt ramavtal med Riksgälden

Riksgälden har nyligen genomfört en omfattande ramavtalsupphandling avseende IT-konsulttjänster. I denna upphandling har Aptly Consulting blivit utsedd till ramavtalsleverantör i huvudkategorin ”Arkitektur”. Denna kategori avser samtliga tjänster inom affärsarkitektur, verksamhetsarkitektur samt lösningsarkitektur och ramavtalet är giltigt i fyra år (inkl optioner). Aptly tackar för visat förtroende.

Januari 2015

Aptly erhåller ramavtal med Svenska Spel inom arkitektur

Aptly har nyligen erhållit ramavtal med Svenska Spel. Aptly offererade och erhöll ramavtal inom området arkitektur. Avtalet sträcker sig över fyra år och vi är väldigt glada över visat förtroende och ser fram emot att få fortsätta arbetet med Svenska spel.

december 2014

Aptly utsedd till DI Gasell ytterligare ett år

Dagens industri har i sin årliga undersökning över Sveriges snabbast växande och samtidigt lönsamma företag ännu en gång utsett Aptly Consulting AB till Gasellföretag. Färre än 0,5 procent av alla Sveriges aktiebolag klarar kraven (som bland annat omfattar omsättning, vinst och antal anställda över fyra års period). För mer information se Dagens Industri.

november 2014

Aptly bidrar till barnhem i Sri Lanka

Som en del i Aptly:s arbete inom Corporate Social Responsibility så ger aptly i år julklappar till ett barnhem på Sri Lanka. 72 barn bor på barnhemmet, alla flickor. Aptlys kontakt på plats är volontär och meddelar att barnen önskar sysselsättning. Därför har vi valt att ge dem konstnärsmaterial, pingisbord, basketkorgar och bollar.


           


november 2014

Daniel Sarnheim har börjat på Aptly!

Det är med stor glädje vi nu kan välkomna Daniel ombord på Aptly. Daniel är 35 år gammal och har bland annat en kandidatexamen i data- och systemvetenskap som kunskapsbas. Daniel har därefter skaffat sig en gedigen praktisk erfarenhet av projektledning och teknikutveckling (främst på företaget Ernst & Young), vilket ger honom en stabil grund för kravställning och verksamhetsutveckling på Aptly.

oktober 2014

Aptly utnämnd till ett av ”Sveriges starkaste företag”

I veckan blev Aptly värderad till ”VVV” av företaget Valuation Företagsvärderingar - vilket innebär att Aptly tillhör topp 8 % i Sverige vad gäller en sammanvägning av de fyra delområden: Stabilitet, lönsamhet, tillväxt och värde (se www.guldbolag.se). Vi tackar alla våra kunder som gjort detta möjligt!

augusti 2014

Stefan Sörman börjar på Aptly!

Stefan är en mycket erfaren verksamhetsutvecklare, kravställare och utbildare som började sin karriär på företaget Astrakan redan 1997. Stefan har en gedigen erfarenhet av såväl kravhantering som processkartläggning och informationsmodellering. Dessutom har Stefan under sina år som konsult arbetat inom de flesta branscher. Det är med stor glädje vi hälsar Stefan välkommen ombord på Aptly.

juni 2014

Aptly kravställer åt Bonnier-företag

Ett av Bonnier-företagen har valt att anlita Aptly för att kravställa och förbättra sin digitala marknadsplats. Vi tackar för visat förtroende och ser fram emot ett fortsatt samarbete med denna etablerade aktör i den nu så dynamiska förläggarbranschen.

maj 2014

Sodexo Norden skriver ramavtal med Aptly

Sodexo Norden (som i dagsläget har verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark, omsätter 7,5 miljarder kr och sysselsätter 11 000 medarbetare) har valt Aptly som huvudleverantör av tjänster runt verksamhetsutveckling och kravställning. Vi på Aptly tackar för detta stora förtroende och ser fram emot ett spännande och långsiktigt sammarbete.

april 2014

Stort intresse för Aptlys frukostseminarium

Förra veckan skickade Aptly ut en inbjudan om frukostseminarium för säker informationshantering (se inbjudan) och redan efter en dag var seminariet fullbokat. Fantastiskt roligt att erfarenheter från detta metodområde väcker intresse hos så många av våra kunder inom både privat och offentlig sektor. Frukostseminariet kommer självklart att genomföras vid flera tillfällen.

april 2014

Vi välkomnar Johan Lagerström till Aptly!

Johan är sedan tidigare en duktig projektledare, kravställare och utvecklare, som arbetat i IT-branschen i åtta år. Han har under flera år drivit eget konsultbolag och har en ingenjörsexamen i Medieteknik från KTH. Detta ger Johan en perfekt bakgrund för att arbeta med verksamhetsutveckling, kravställning och projektledning. Det är med stor glädje vi hälsar Johan välkommen ombord på Aptly.

februari 2014

Finansdepartementet väljer Aptly för processmodellering

Finansdepartementet har startat ett arbete för att ytterligare effektivisera verksamhetens kärnprocesser och har valt Aptly som ansvarig för all processmodellering. Vi tackar för visat förtroende och ser fram emot att få delta i detta viktiga och betydelsefulla arbete.

december 2013

Svenska Spel har valt Aptly

Svenska Spel har valt att anlita Aptly för att ytterligare förbättra sin kundservice, marknadskapacitet och sponsringsförmåga. Vi tackar för visat förtroende och ser fram emot ett fortsatt samarbete med en så etablerad aktör i denna dynamiska bransch.

september 2013

Aptly utsedd till DI Gasell

Dagens industri genomför varje år en undersökning över Sveriges snabbast växande och samtidigt lönsamma företag. Färre än 0,5 procent av alla Sveriges aktiebolag klarar kraven (som bland annat omfattar omsättning, vinst och antal anställda över en fyra års period) och i år blev Aptly Consulting AB utsedd till Gasellföretag. För mer information se Dagens Industri.

augusti 2013

Full pott i ramavtal för Sveriges Kommuner och Landsting

Tillsammans med vår partner IT-Huset fick Aptly full tilldelning i SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) ramavtal avseende: Ledning & styrning, Verksamhetsutveckling & strategi, samt Systemutveckling - Förvaltning & infrastruktur. Ramavtalet gäller både i Stockholms län och Uppsala län. Vi är väldigt glada över visat förtroende och ser fram emot att få arbeta med detta nya kundsegment.

maj 2013

Aptly fick toppbetyg vid kundundersökning

Vi genomförde nyligen en kundundersökning för våra kunder som erhåller tjänster inom verksamhetsutveckling och kravhantering. På en 6-gradig skala (där betyget 6 anger att kunden är "Fullständigt nöjd") erhöll Aptly och våra konsulter detta år medelbetyget 5,8 - en härlig påminnelse om att vi jobbar i rätt riktning!

april 2013

Cecilia Nordén börjar på Aptly!

Cecilia är en erfaren verksamhetsutvecklare och kravställare som arbetat i IT-branschen sedan 1997. Cecilia har under sina år som konsult bland annat arbetat på Astrakan/Adera vilket ger henne en perfekt bakgrund för att arbeta med verksamhetsutveckling och kravställning på Aptly. Det är med stor glädje vi hälsar Cecilia välkommen ombord på Aptly.

mars 2013

Aptly stödjer FM och FMV vid stor organisationsförändring

Aptly har fått förtroendet att stödja Försvarsmakten och Försvarets materielverk i en av de största organisationsförändringarna under de senaste 100 åren, ett projekt kallat "omdaning av försvarslogistik". Uppdraget innebär bl.a. att ta fram och införa gemensamma verksamhetsflöden över hur myndigheterna skall samverka för att lösa sina regeringsuppdrag.

november 2012

Nytt 6-årigt ramavtal med FMV för modellering

Försvarets Materielverk (FMV) har nyligen genomfört en omfattande ramavtalsupphandling avseende förmågeutveckling inom Försvarsmakten. I denna upphandling har Aptly blivit utsedd till ramavtalsleverantör i de tre huvudkategorierna "Leda modelleringsteam", "Leda modellering" och "Dokumentera modell". Ramavtalet gäller all verksamhetsutveckling som FMV eller Försvarsmakten genomför och är giltigt till och med hösten 2018 (inkl förlängningar).

oktober 2012

Maria Lind börjar på Aptly

Maria Lind har arbetat som konsult i åtta år och kommer närmast från Kentor där hon arbetat med verksamhetsutveckling och kravställning inom både privat och offentlig sektor. Maria har en mastersexamen i Systemvetenskap och en gedigen erfarenhet av kravhantering. Vi önskar Maria varmt välkommen ombord!

oktober 2012

Aptly stödjer Försvarsmakten i upprättande av nytt förband

Aptly har fått i uppdrag att stödja Försvarsmakten med processmodellering för skapande av Försvarsmaktens Telekommunikations- och Informationssystemsförband FMTIS. FMTIS är ett ständigt insatt insatsförband i hela beredskapsskalan - nationellt och internationellt. Förbandet genomför systemförvaltning, drift och underhåll samt projektering, modifiering och utbyggnad av försvarsmaktens lednings- och informationssystem på förband, skolor och centra, bemannade och obemannade anläggningar.

september 2012

Aptly fokuserar på verksamhetsutveckling och kravhantering

Efter fem framgångsrika år har samarbetet mellan de två Aptly-bolagen gått över i en ny fas. Respektive kompetensområde kommer att profileras med eget varumärke där Aptlys verksamhetsutvecklingsdel kvarstår med namnet Aptly, medan Aptlys systemutvecklingsdel byter namn till Waymark. Se www.waymark.se

augusti 2012

Aptly välkomnar Petra Seffel Thörnqvist

Tack vare ökad efterfrågan från våra kunder är det är med stor glädje vi idag kan informera om att Petra Seffel börjar på Aptly. Petra har arbetat med projektledning, kravhantering och verksamhetsutveckling i drygt 12 år. Hon kommer närmast från Thomas Cook/Ving, men hon har även arbetat som konsult på Programmera Consulting och Mandator. Petra är hjärtligt välkommen!

maj 2012

Aptly tar fram metodbeskrivning åt MSB som styr 700 myndigheter

MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) har anlitat Aptly för att ta fram en vägledning för hur ca 700 myndigheter skall processmodellera. Väldigt roligt att få delta i detta arbete som får sådan stor spridning.

april 2012

Virginia Horniak börjar på Aptly

Virginia Horniak kommer närmast från Lemontree Enterprise Solutions AB där hon arbetat med verksamhetsutveckling och arkitektur som konsult inom både privat och offentlig sektor. Virginia har en mastersexamen i Systemvetenskap, men hon är även certifierad IT-arkitekt och certifierad verksamhets-arkitekt. Vi önskar Virginia varmt välkommen ombord!

mars 2012

Aptly firar fem år med lyckad pubkväll - tack alla kunder och kollegor

Kundpuben hölls i våra lokaler på Vasagatan. Lokalen verkar anpassad efter vår kundsfär, för det var precis fullt. Vi vill tacka alla kunder och kollegor för en lyckad och trevlig kväll. Vi tackar också vår DJ och Cikada som stod för catering.

januari 2012

Aptly kursansvarig för informationsmodellering på Astrakan

Utbildningsbolaget Astrakan har valt Aptly som huvudlärare för informationsmodellering. Vi tycker självklart att det är extremt roligt att få medverka till utvecklingen av detta viktiga krav- och analysområde.

december 2011

Aptly välkomnar Markus Edström

Tack vare stor efterfrågan från våra kunder har vi i dagarna anställt Markus Edström som verksamhetsutvecklare på Aptly. Markus kommer närmast från en anställning som konsult på Systeam i Eskilstuna, har bland annat en examen avseende "Software engineering and management på Göteborgs universitet och brinner för krav- och verksamhetsutveckling. Det är med stor glädje vi nu hälsar Markus välkommen ombord på Aptly

november 2011

Aptly erhåller ett nytt 6-årigt ramavtal med FMV

Försvarets Materielverk (FMV) har nyligen genomfört en omfattande ramavtalsupphandling avseende verksamhetsutveckling. I denna upphandling har Aptly blivit utsedd till ramavtalsleverantör i de två huvudkategorierna "Business Development and Analysis" och "Facilitation of Enterprise Modeling". Ramavtalet gäller all verksamhetsutveckling som FMV eller Försvarsmakten genomför och är giltigt till och med hösten 2017 (inkl förlängningar).

juni 2011

Aptly ramavtalsleverantör för informationsmodellering

FMV (Försvarets Materielverk) har under våren genomfört en omfattande ramavtalsupphandling avseende konsultstöd för Informations- och Begreppsmodellering. Tack vare praktisk erfarenhet och genuina teoretiska grunder blev Aptly utnämnd som ramavtalsleverantör inom detta efterfrågade utvecklingsområde.

maj 2011

Jens Larsson börjar som kravställare på Aptly

Det är med stor glädje vi kan hälsa Jens Larsson välkommen till Aptly. Jens har gått systemvetenskapliga linjen med inriktning mot affärssystem (vilket passar bra för många av våra uppdrag) i Linköping. Närmast kommer Jens från företaget Nethouse där han jobbat som konsult.

april 2011

Aptly fick toppbetyg vid kundundersökning

Aptly genomförde nyligen en kundundersökning för de kunder som erhåller tjänster inom verksamhetsutveckling och kravhantering. På en 6 gradig skala (där betyget 6 anger att kunden är "Fullständigt nöjd") erhöll Aptly och Aptlykonsulterna detta år medelbetyget 5,6. Självklart är vi på Aptly både stolta och glada över detta betyg. Vi tackar för visad uppskattning och fortsätter med vårat löpande förbättringsarbete.

januari 2011

Aptly erhåller ramavtal med Com Hem

Aptly erhåller ramavtal med Com Hem (som levererar tjänster inom TV, Bredband och Telefoni) avseende verksamhetsutveckling och kravhantering.

november 2010

Ännu en duktig verksamhetsutvecklare till Aptly!

Alexander Unell började på Aptly i november och han har redan kommit igång med ett antal processmodelleringsprojekt. Närmast kommer Alexander från Trygg Hansa, men han har även arbetet som konsult på Mandator mm. Totalt har Alexander jobbat 10 år i IT-branschen och han har då haft rollen som verksamhetsutvecklare, kravställare eller projektledare. Det är med stor glädje vi hälsar Alexander välkommen ombord på Aptly

september 2010

Kursen som blivit en de facto standard för IT-arkitekter

Aptly har sen snart tre år tillbaka kursansvaret för en av Dataföreningen Kompetens mest populära utbildningar med certifieringsstatus - Certifierad IT-arkitekt. Kursen som etablerades redan 1999 firar vid årsskiftet 40 kurser jämnt!

april 2010

Aptly tecknar ramavtal med Regeringskansliet avseende Verksamhetsarkitekter

Regeringskansliet (RK IT) har nyligen genomfört en stor upphandling avseende IT-tjänster. I denna upphandling har Aptly blivit utsedda till ramavtalsleverantör i kategorin Verksamhetsarkitekt. Extra roligt är att RK IT valt att utse Aptly som enda leverantör. Ramavtalet gäller till och med våren 2014 (inkl förlängningar)

mars 2010

Aptly erhåller 5-årigt ramavtal med FMV

Försvarets Materielverk (FMV) har nyligen genomfört en omfattande ramavtalsupphandling inom logistikområdet. I denna upphandling har Aptly blivit utsedd till ramavtalsleverantör i de två kategorierna "Verksamhetsutveckling" och "Formulering av verksamhetskrav för informationsstöd". Ramavtalet är giltigt till våren 2015 (inkl förlängningar)

februari 2010

Två nya verksamhetsutvecklare till Aptly!

Vi upplever en fortsatt stor efterfrågan på våra tjänster och har därför anställt ytterligare två riktigt duktiga och ambitiösa verksamhetsutvecklare. Först in är Nicholas Olsson som redan har hunnit komma igång med ett par processmodelleringsprojekt. Nicholas kommer närmast från Swerea KIMAB där han arbetade som forskningsingenjör. Inom kort börjar även Jörgen Ramprecht på Aptly. Jörgen arbetar just nu som teknisk konsult på Semcon med uppdrag på Scania. Jörgen har även erfarenheter från arbeten med Bofors, FOI, FMV och Ericsson – vilket gör honom mycket lämplig för våra Försvarsmaktsuppdrag.

januari 2010

Aptly kundpub - tack alla kunder och kollegor

Kundpuben, som var vår tredje, hölls i våra lokaler på Vasagatan. Lokalen verkar anpassad efter vår kundsfär, för det var precis fullt. Hur skall det gå om vi växer än mer :-) ? Vi vill tacka alla kunder och kollegor för en lyckad och trevlig kväll. Vi tackar också vår DJ och Cikada som stod för catering.

december 2009

Så var det jul igen, ja tiden går verkligen fort....

Men vad är det egentligen som gör att vi tycker att tiden går fort? Vår gissning är att det är så det känns när man har kul och när det går bra. Så är det för oss på Aptly, tiden går fort. Vi har kul och det går ekonomiskt bra. Vi har nu funnits på marknaden i 2,5 år och vuxit till 30 konsulter. Så tack alla ni kollegor på Aptly, som gör att tiden går fort. Tack även alla kunder, ni är en förutsättning för att tiden skall gå fort.

Inför 2010 står vi alltså väl rustade:
Vi deltar i ett flertal upphandlingar i samarbete med andra stora aktörer. Många av dessa har insett att kontaktar man Aptly når man 30 mycket duktiga konsulter inom verksamhetsutveckling och systemutvecklare som gillar java, arkitektur och agila värderingar.
Vi satsar ytterligare inom utbildningsområdet. Tillsammans med Dataföreningen utvecklar vi en ny kurs inom modern systemutveckling. Mer om detta senare.
En beläggning som är mycket god för Q1 2010 och som medger ytterligare rekryteringsbehov.

oktober 2009

Aptly rekryterar...

Det går bra för oss. Vi tror på oss själva och på framtiden. Vi tror att det ständigt finns ett behov av nyfikna, engagerade och duktiga konsulter. Vi söker de konsulter som likt en hobby följer sina intresseområden. Vi rekryterar inte nödvändigvis de med mest erfarenhet utan vi söker de med det rätta drivet och de som bara vill veta så mycket det går om sina respektive kompetensområde. Bennie Lundmark, född 81, har idag skrivit på för Aptly.

september 2009

Andreas Brink börjar på Aptly!

Andreas är en erfaren verksamhetsutvecklare och kravställare som arbetat i IT-branschen sedan år 1999. Han kommer närmast från Guide där han bland annat arbetade med informations-, process- och användningsfallsmodellering i strategiska kunduppdrag. Andreas styrka är praktiska erfarenheter som är väl underbyggda tack vare hans doktorsexamen i informatik. Det är med stor glädje vi hälsar Andreas välkommen ombord på Aptly.

april 2009

Tack alla kunder och kollegor...

Tack alla ni som gjorde vår inflyttningsfest så lyckad. Vi på Aptly är stolta att så många besökte oss och att så många stannade så länge. Vilken tur att vi bjöd in kunder/kollegor vid två olika tidpunkter - lokalen hade inte klarat av alla samtidigt (men baren hade fixat det :-)
Glad påsk alla...

februari 2009

Aptly flyttar till egna lokaler

Aptly har nu egna lokaler på Vasagatan 40. På plan 5 huserar vi i fräscha, helt nyrenoverade lokaler.

januari 2009

Thomas Philipsson har börjat på Aptly!

Thomas är en mycket erfaren projektledare och kravställare som varit verksam i IT-branschen sedan år 1994. Han kommer närmast från Madeo där han hade rollen som operativ chef. Många känner även Thomas från tiden på Guide där han arbetade som konsult och konsultchef. På Aptly kommer Thomas att arbeta med projektledning, verksamhetsutveckling och kravhantering.

december 2008

Aptly hälsar Anja Nilsson välkommen

Efter två års tjänstledighet från Guide är således Anja åter en kollega igen. Vi är många som jobbat med Anja i mer än 10 år så några överraskningar är inte att vänta. Anja, tillsammans med Nina Sagulin, sköter Aptlys ekonomiadministration samt utgör kloka rådgivare till Aptlys ledning.

oktober 2008

Aptly välkomnar Martin Wiberg

Martin är en erfaren projektledare och kravställare som varit verksam i IT-branschen sedan år 2000. Han kommer närmast från Getupdated Internet Solutions där han arbetat med projektledning, kravhantering och införande av content managementsystem. På Aptly kommer Martin att arbeta med verksamhetsutveckling, kravhantering och modellering i olika former.

augusti 2008

Peter blir Lean

Peter Svensson på Aptly har under våren slutfört en 13-dagars lean-ledarutbildning, på Sandholm Associates, där han fördjupat sina kunskaper om principer, metoder, verktyg, framgångsfaktorer och strategier för transformation till lean produktion, -service och -tjänster.

juni 2008

Aptly kan nu upphandlas via Vervas ramavtal för verksamhetsutveckling!

Verva genomförde i höstas en upphandling avseende IT-konsulttjänster. Detta ramavtal kan bland annat nyttjas av 80 myndigheter (tex FMV, RPS, Försvarsmakten, Skatteverket, ESV, PPM, Naturvårdsverket, AMS, Regeringskansliet mfl) och kommuner. Avtalet är giltigt i två år och kan därefter förlängas i ytterligare två år. Aptly genomförde denna upphandling i samarbete med vår partner IT-huset.
I dagarna blev kategorin "Verksamhetsutveckling och strategi" klar för upphandling. Aptly fick i samarbete med IT-huset även en topplacering inom kategorierna systemutveckling och projektledning. Dessa kategorier är dock inte ännu klara för upphandling.

Aptly tackar alla sina kunder för de utmärkta rekommendationerna som bidragit till detta ramavtal.

maj 2008

Aptly håller två seminarier på Sundsvall 42

Martin Hidefjäll och Peter Svensson har blivit antagna som föreläsare på Sundsvall 42. Nedan följer en kort beskrivning av föredragen. I år handlar föreläsningarna om praktiska erfarenheter av att säkerställa verksamhetens behov vid utveckling av SOA-tjänster respektive iterativ utveckling med RUP.

Beprövade arbetssätt för verksamhetsnära tjänster När väl SOA-plattformen är på plats är det många företag som upplever att man gått från spagettiprogram till en ohanterlig tjänste-ravioli. På detta seminarium redovisar Martin Hidefjäll praktiska erfarenheter av hur beprövade (och vid behov anpassade) modelleringstekniker så som tex informations- och processmodellering kan användas för att få en kontrollerad och verksamhetsnära kravhantering av tjänsterna i en SOA-miljö.

Säkra effekthemtagning med verksamhetsanalys i RUP Idag är iterativ utveckling ett känt angreppssätt vid systemutveckling, men framtagandet av verksamhetens krav görs ofta enligt vattenfallsmetoden. Hur gör vi då i praktiken för att på effektivast sätt säkra verksamhetens krav vid iterativ utveckling? På detta seminarium presenteras erfarenheter och metoder i form av ett ramverk för att på ett effektivt sätt bedriva iterativ verksamhetsanalys inom RUP för att utveckla rätt IT-stöd.

april 2008

Mattias Larsen är certifierad i RUP 7.0

Mattias Larsen, verksamhetsutvecklare, är nu certifierad i RUP 7.0 - som är den senaste utgåvan av Rational Unified Process från IBM Rational Software

mars 2008

Aptly i samarbete med Dataföreningen Kompetens AB

Aptly får på uppdrag av Dataföreningen Kompetens AB ansvar för att vidareutveckla och operativt sköta kursen Certifierad IT-arkitekt. Arbetet innebär att svara för det kvalitativa innehållet vilket omfattar ansvar för rätt utbildningsmaterial, rätt lärare samt rätt handledare. Kursen utbildar 30 elever per kurstillfälle och är uppdelad på sex olika kursavsnitt som löper över nästan ett halvår. Ett tjugotal lärare från näringsliv och högskola är engagerad som föreläsare på kursen. Kursen omfattar, utöver 12 kursdagar, även litteratur som skall läsas enl läsanvisningar, 5 inlämningsuppgifter och en uppsats som kommenteras av en handledare. För certifiering krävs närvaro vid samtliga kursdagar, godkända inlämningsuppgifter samt avrapportering av godkänd uppsats.

februari 2008

Aptly's samarbete med IT-HUSET gav topplacering i konsultupphandling!

Verva genomförde nyligen en upphandling avseende konsulttjänster 2008. Detta ramavtal kan bland annat nyttjas av statliga myndigheter (tex FMV, RPS, Försvarsmakten, Skatteverket, ESV, PPM, Naturvårdsverket, AMS, Regeringskansliet mfl), kommuner och ett antal stiftelser. Av drygt 307 anbud erhöll konsultföretaget IT-HUSET och Aptly (Aptly som namngiven underkonsult) ramavtal för kategorierna projektledning, systemutveckling och verksamhetsutveckling. Extra roligt är att det gemensamma anbudet blev rankat som bästa leverantör av projektledning och systemutveckling, samt näst bästa leverantör av verksamhetsutveckling.

Aptly tackar alla sina kunder för de utmärkta rekommendationerna som bidragit till detta ramavtal.

januari 2008

Nya anställda

Under januari börjar Marcus Nyholm, Fredrik Jonsson bägge javautvecklare samt Mattias Larsen, verksamhetsutvecklare. Aptly är nu 18 anställda.

november 2007

Aptly erhåller ramavtal med ATG

Aptly erhåller ramavtal med ATG (Aktiebolaget Trav och Galopp) avseende verksamhetsutveckling och kravhantering. Vi tackar för visat förtroende och ser fram emot ett fortsatt sammarbete.

september 2007

Aptly startar!

Först ombord är Martin Hidefjäll, Magnus Larsson, Peter Svensson, Mats Gustafsson samt Per Elgh. Nina Sagulin, en trotjänare från förr, sköter ekonomi och administration. Vi inrättar oss temporärt på ett kontorshotell i stan.