Medarbetarna på Aptly har en gedigen erfarenhet av projektledning, verksamhetsutveckling och kravanalys från ett flertal branscher. Vi har ett 30-tal större kunder och är verksamma inom bank, finans, telekom, energi, försäkring och myndigheter såsom Försvarsmakten, MSB och Datainspektionen. Vi har ett flertal ramavtal och våra konsulter anlitas som lärare av några av landets mest renommerade utbildningsbolag.

Varje år genomför vi en kundundersökning för att säkerställa att våra kunder är nöjda och för att identifiera förbättringsområden. På en 6 gradig skala (där betyget 6 anger att kunden är "Fullständigt nöjd") har våra konsulter alltid fått ett medelbetyg på över 5.

Här är ett axplock av uppdrag som vi genomfört:

UPPDRAG

Bank och finans

• Framtagning, utveckling och förvaltning av verksamhetens arkitektur

• Processanalys och kravhantering vid outsourcing


Försäkring

• Projektledning, modelleringsledning och kravhantering med användningsfall

• Metodstöd avseende systemutveckling, processmodellering, målanalys och riskhantering

• Verksamhetsmodellering och kravhantering i samband med införande av nytt IT-stöd


Försvar

• Utarbetande av gemensamma arbetssätt i samband med överföring av personal mellan myndigheter

• Process- och informationsmodellering samt metodstöd i samband med införande av affärssystemet SAP

• Informationsanalys, kravhantering och systemkartläggning vid framtagande av IT-stöd för gemensam lägesbild


Energi

• Projektledning, modelleringsledning och kravhantering med användningsfall

• Metodstöd avseende etablering av informationsansvar och informationsklassning

• Verksamhetsmodellering i samband med digitalisering


Telecom

• Informationsmodellering av hela verksamheten i samband med införande av ny kommunikationsplattform

• Analys och vidareutveckling av affärsregler för konsumenttjänster

• Projektledning av systeminförande av nya affärsregler och tjänstestrukturer

• Kravhantering inför såväl upphandling som egenutvecklade system

• Agil projektledning av egenutvecklat kund- och avtalshanteringssystem för att ersätta ett större standardsystem

• Produktägare för ett flertal applikationer såsom CRM- och Ekonomihanteringssystem


Spel

• Processanalys och processinförande för effektivisering av projektverksamheten

• Projektledning av ett flertal verksamhets- och systemutvecklingsprojekt

• Projektutvärdering och intern verksamhetsutveckling


Övrigt inom offentlig sektor

• Kartläggning, metodstöd och utbildning i samband med införande av processorienterat arbetssätt

• Verksamhetsarkitektur och kravhantering i samband med digitalisering


Utbildning

• Verksamhetsutveckling med processer

• Begrepps- och informationsmodellering

• Informationsklassning och etablering av informationsansvar

• Ett flertal utbildningar i kravhantering