Aptly kan erbjuda goda utvecklingsmöjligheter genom varierande uppdrag och utmanande roller med stort ansvar ute hos kund. Varje konsult har en egen utbildningsbudget och goda möjligheter till erfarenhetsutbyte med engagerade och kompetenta kollegor. Nya medarbetare skolas ofta in i konsultrollen och Aptlys värderingar genom att följa med och agera dokumentationsstöd till en mer erfaren seminarieledare. Mer erfarna medarbetare har möjlighet att leda projekt samt agera föredragshållare och lärare.

I ett litet företag är varje medarbetare viktig vilket ger gemenskap och en större möjlighet att påverka. Två gånger varje år åker vi på konferens för att få tid för erfarenhetsutbyte och för att lära känna varandra. Våra ramavtal borgar för en trygg anställning även under lågkonjunktur.

Om du vill jobba som konsult i en prestigelös miljö och brinner för kundfokuserad verksamhets- och kravanalys är du varmt välkommen att kontakta oss.